PÅMELDINGSVILKÅR

PÅMELDINGSVILKÅR

 

Påmelding til kurs / hundekjøring gjøres via vår nettbutikk.

 

Vi reserverer plass til deg i 48 timer.

 

Vi sender deg betalingsinformasjon. Betaling må skje innen 48 timer.

 

Plassen din er sikret når vi har mottatt din påmeldingsavgift på konto. Skulle du være så uheldig at opplegget er fult, vil påmeldingsavgiften betales tilbake.

 

Påmelding er bindende.

 

Påmeldinfristen er to virkedager før arrangmentsdagen.

 

Vi forbeholder oss retten til å avlyse opplegget dersom det er for få deltakere / eller dersom det er farlig kjøreforhold til våre hunder (temperatur/føre). Innbetalt påmeldingsavgift tilbakebetales.

 

Avmelding skjer fritt fram til påmeldingsfristen er utløpt. Dersom avmelding kommer senere enn påmeldingsfristen, faktureres kunden etter følgende satser, uavhengig av årsaken til avmeldingen:

 

  • fra påmeldingsfristen til dagen før arrangement starter: 50 % av prisen
  • arrangementsdagen eller ikke frammøtte: 100 % av prisen (dette gjelder også dersom trafikken gjør det vanskelig for deltakere å rekke fram i tide)