TIL FOTS

LILLE-RUNDEN

 

Lengde: ca 4 km

 

Passer for småbarnsfamilier, pensjonister, folk som vil ta seg en kort tur

 

Terreng: Skogsvei, sti (kan være noe bløt). God men kupert blåmerket sti.

 

 

Oppleve: Klassisk Østmark-natur med fururabber og nord-sør-åsrygger

 

 

Se Kart

(Turkart Østmarka, 1:25000, Oppsal IF)

 

STOR-RUNDEN

 

Lengde: ca 5,5 km

 

Passer for familier og de fleste som vil oppleve en variert Østmarka(na)tur

 

Terreng: Skogsvei, sti (kan være noe bløt) og god blåmerket sti som noen steder er svært bratt.

 

 

Oppleve: Variert Østmark-natur, vakre Eriksvann med bademuligheter og fine raste-/teltplasser

 

 

Se Kart

(Turkart Østmarka, 1:25000, Oppsal IF)

 

RUNDT SØR-ELVÅGA

 

Lengde: ca 10 km

 

Passer for sprekebarnefamilier og ellers de fleste turfolk

 

Terreng: Litt skogsvei, men mest blåmerket sti. Noe sti som følger rødmerket trasé - kan være noe fuktig.

 

Oppleve: Nedlagte husmannsplasser og gammel sagbrukshistorie kombinert med vakker og variert Østmarka-natur.

 

Se Kart

(Turkart Østmarka, 1:25000, Oppsal IF)