Påmelding

KURS - PÅMELDING

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg har lest og aksepterer påmeldingsvilkår
 
 

PÅMELDINGSVILKÅR


Vi reserverer plass til deg i 48 timer.


Vi sender deg en eFaktura per epost med betalingsinformasjon kort tid etter vi har fått din påmelding.

Plassen din er sikret når vi har mottatt din påmeldingsavgift på kontoen vår. 

Betaling må skje innen 48 timer. 


Påmeldingsfristen er to virkedager før arrangmentsdagen.


Vi forbeholder oss retten til å avlyse opplegget dersom det er for få deltakere. Innbetalt påmeldingsavgift tilbakebetales.


Avmelding skjer fritt fram til påmeldingsfristen er utløpt.

Dersom avmelding kommer senere enn påmeldingsfristen, faktureres kunden etter følgende satser, uavhengig av årsaken til avmeldingen:


  • fra påmeldingsfristen til dagen før arrangement starter: 50 % av prisen
  • arrangementsdagen eller ikke frammøtte: 100 % av prisen (dette gjelder også dersom trafikken gjør det vanskelig for deltakere å rekke fram i tide)